V priebehu 2 týždňov Vios s.r.o. vymaľoval 5-podlažné schodište domu včítane zábradlí. Schodište bolo naposledy maľované, nie veľmi kvalitne, pred 20 rokmi, stav pred vymaľovaním: viď obrázok. S ich prácou som bol veľmi spokojný a pravidelne ich služby používam pri údržbe domu (ktorého som správcom).

František A., http://www.zariadim.sk/vios-s-r-o